[box border=”full”]

BAHAGIAN A
Markah akan dicatat dalam Buku Laporan Prestasi Pelajar dan akan menentukan kedudukan murid di dalam kelas dan di sekolah
校内评估分数将以A项科目分数为计算, 此项计算将会影响学生班级与全级排名.
BAHAGIAN B
Markah akan dicatat dalam Gred sahaja (A, B, C, D, E) dan tidak akan menjejaskan kedudukan murid di dalam kelas dan di sekolah
B项分数将以等级(A,B,C,D,E)记录在成绩册内, 不会影响学生班级与全级排名.
1华语理解 Bahasa Cina (Pemahaman)1体育 Pendidikan Jasmani
2华语写作 Bahasa Cina (Penulisan)2音乐 Pendidikan Muzik
3国语理解 Bahasa Melayu (Pemahaman)3美术 Pendidikan Seni
4国语写作 Bahasa Melayu (Penulisan)4设计与工艺 Reka Bentuk Teknologi (Th 4 - 6)
5英语理解 Bahasa Inggeris (Pemahaman)5信息与通讯 Teknologi & Maklumat (Th 4-6)
6英语写作 Bahasa Inggeris (Penulisan) Th 3-66健康与教育 Pendidikan Kesihatan
7科学 Sains7电脑 Pendidikan Komputer
8数学 Matematik
9道德教育/回教教育 Pendidikan Moral / Pendidikan Islam
10历史 Sejarah (Th 4-6)
[/box]

[twocol_one][box border=”full”]

道德分数准则
Pemarkahan Pendidikan Moral
试卷分数 Kertas Ujian80%
实践分数 Aplikasi Tingkah Laku:
20%
守时 Ketepatan Masa4%
功课 Hasik Kerja Murid4%
出席 Kehadiran ke Sekolah4%
礼貌 Kesopanan4%
整洁 Kebersihan4%
总计 Jumlah Markah100%
注: 每项分数最高4%, 最低也有1% 因此实践总分最高可以20%, 最低也有5% 出题老师会把各项实践分数清楚列出在试卷的未端.
[/box][/twocol_one] [twocol_one_last][box border=”full”]
KSSR 各科考试评分等级新标准
Sistem Baru Gred Pemarkahan bagi Mata Pelajaran KSSR
等级 Gred分数 Julat Markah等级说明 Tafsiran
A80-100特优 CERMERLANG
B65-79良好 BAIK
C50-64满意 MEMUASKAN
D40-49及格 LULUS
E0-39不及格 TIDAK LULUS
TH缺席 TIDAK HADIR
[/box][/twocol_one_last]